Thursday, June 7, 2018

Danmark bør stoppe funding af F-357 juni 2018

F-35 kampfly – Pris, ydelse og levering i fare

Danmark bør stoppe funding af F-35

Af: Karsten Riise


Det skandaleramte F-35 kampfly rammes nu af nye skandaler.

Netop nu har USA's statsrevisor udgivet sin seneste kritiske rapport om F-35 – det er hårrejsende læsning for danske politikere, som har stemt for F-35.
Den amerikanske statsrevisor starter med at fastslå, at hele F-35 programmet hele vejen igennem frem til nu, juni 2018, er blevet så dyrt og er så meget ude af kontrol, at der at kæmpe tvivl om, hvorvidt USA (som har verdens største militær-budget) over de næste årtier overhovedet får råd til at købe det store planlagte antal fly. Derpå påpeger USA's statsrevisor, at der fortsat er næsten 1000 uløste kritiske fejl, som alvorligt kan påvirke flyets overlevelsesevne, missionsduelighed, vedligeholdelses-evne og rådighed.

Svag vedligeholdelse og rådighed er særdeles kritisk for Danmark, fordi Danmark grundet flyets enorme pris kun har råd til så få F-35 fly, at der er alvorlig tvivl om, hvorvidt Danmarks fremtidige flyvevåben med F-35 vil være i stand til at bidrage i fornødent omfang til landets forsvar .

Samtidig kritiserer USA's statsrevisor det alvorlige ved, at USA's forsvar nu vil droppe en endelig løsning af de mange fejl, før F-35 nu skal til at overgå til produktions-fasen. Endvidere kritiserer USA's statsrevisor, at USA's forsvar ikke har tænkt sig at lave en separat business-case på de næstkommende opgraderinger (Blok 4). USA's statsrevisor påpeger derpå (til advarsel for danske forsvarspolitikere), at der nu må sættes yderligere alvorlige spørgsmålstegn ved, om USA og dets allierede (inkl. Danmark!) overhovedet vil være i stand til at betale det planlagte antal fly. Lad mig her advare, at USA er langt den største kunde for F-35, og hvis USA afbestiller store mængder F-35 fly, så kan Danmarks styk-pris per fly stige med uanede milliarder de kommende år. Politikerne kan vælge at gå på pension snart inden den tid, men dét kan skatteborgerne ikke.

I parentes bemærker jeg, at det ”moderne” F-35 fly er så mange årtier undervejs og forsinket, at det ifølge revisor-rapporten ikke længere er moderne nok til at håndtere de nyeste våbensystemer. Så der skal også bruges yderligere utalte og uforudsete milliarder til at modernisere (sic!) det ”moderne” F-35, bare for at få F-35 op på nutidig standard. De nødvendige (og i Danmark formentlig ubudgetterede!) ”moderniseringer” af F-35 omfatter fuldstændig basale forhold, som feks. håndtering af de nyeste systemer til luft-støtte for enheder på jorden, som i dag kan håndteres af F-16

USA's statsrevisor anbefaler simpelthen politikerne, at de STOPPER med at funde F-35, indtil ovennævnte forhold at afklaret.

Danske politikere bør gøre det samme - tænke sig godt og grundigt om og stoppe med at give flere penge ud til F-35, før problemerne er afklaret.


Karsten Riise
Partner & Editor

CHANGE NEWS &
CHANGE MANAGEMENT

Thursday, November 16, 2017

Kampfly teknologiudredning behøves
16 november 2017

Kampfly teknologiudredning behøves

Af: Karsten RiiseUdviklingen indhenter F-35

F-35 er basalt set et dårligt kampfly.

Imidlertid har F-35 en avanceret elektronik - hvis den virker.

Den teknologiske udvikling hos de bedre konkurrent-fly er imidlertid allerede ved at indhente F-35.


Ny ”Super Super Hornet”

Super Hornet bliver nu til ”Super-Super Hornet” i en ”Block III” version.

USA's flåde har i år besluttet at satse på den nye Super-Super Hornet. Fordi F-35 er et dyrt og elendigt fly, med dårlige kamp-egenskaber, men tilfældigvis en god radar. US Navy vil derfor stort set mest bruge F-35 til recognoscering, og de nye ”Super Super Hornet” til den tunge kamp.

USA's hangarskibe planlægger at 50%-75% af flådens kampfly bliver de nye ”Super Super Hornet” – kun resten bliver F-35.

US Navy har her i 2017 besluttet at opgradere ca. 600 Super Hornets til at ”Super Super Hornet” standard - og endda at købe yderligere 80 nye Super-Super Hornets.

De nye amerikanske ”Super-Super Hornet” bliver levetidsforlænget til at fortsætte helt frem til 2046. De nye ”Super Super Hornet” forventes at få 9.000 flyvetimer levetid – ved hård accelleret start og landing på hangarskibe vel at mærke. Hvis de samme fly bruges på land, vil levetiden blive endnu længere: et godt skøn er over 10-12.000 flyvetimer. Til sammenligning har F-35 kun 8.000 flyvetimer levetid.


Ny Eurofighter på vej

Eurofighter kommer ligeledes i en ny Tranche 3B version, hvor hele elektronikken, herunder radar, skærm, datalink og computer opgraderes.

Både Super Hornet og Eurofighter opdateres hele tiden nye radar, ny computer, ny data-integration, bedre skærme til piloten og pilothjelme med bedre input. Det giver mening over mange kommende år konstant at opgradere Super Hornet og Eurofighter, for det er grundlæggende gode fly.


Beholde F-16 et alternativ - livstidsforlænges

Selv F-16 opgraderes nu i USA med længere levetid.

De danske F-16 var blandt de første, der blev produceret, og de kom oprindeligt med gamle sort-hvid skærme. Men F-16 er et godt design, og er stadig ét af de bedste. Derfor giver det mening konstant at levetidsforlænge F-16, både flystel, motor og elektronik.


F-35 – dyr, dårlig – får det overhovedet nogen fremtid?

F-35 er dyrt og dårligt.

Et dårligt fly kan i princippet aldrig opgraderes til at blive et godt fly.


Radar-usynlighed – relevant hvor længe?

Rusland og Kina bruger enorme ressourcer på nye radarer, som kan fange F-35.

Det giver ikke mening at investere milliarder i ”usynlige” fly til levering i 2025, hvis de allerede omkring dén tid kan opfanges med ny teknologier omkring radar, infrarød og passiv detektion, som er hastigt på vej.

Muligvis blev ”usynligt” israelsk F-35 allerede i år ramt i Syrien, endda med et gammelt russisk missil. Hvis ikke det israelske F-35 blev ramt af et missil, men kun som de selv påstår af en ”fugl”, så stiller det spørgsmålstegn ved, om F-35 med kun én motor er for sårbart for Danmark at flyve med oppe i Arktis.


Rusland og Kina – stærk kombination

Rusland er på vej med PAK FA, et nyt fly, som flyvemæssigt bliver langt overlegent mod F-35.

Det eneste Ruslands PAK FA endnu ikke har, et verdens bedste radar, sensorer og computer. Kina ønsker at blive verdens-ledende på kunstig intelligens – intet mindre – og på computere, selvkørende fartøjer og hvad dertil hører.

Et russisk PAK FA med kinesisk IT-teknologi kan i kombination blive til verdens bedste kampfly – allerede omkring 2025-2030, når Danmark skal have sine egne ”nye” men til dén tid måske forældede kampfly. Kina er også ved at udvikle en ”kvante-radar”, som kan se alting, også F-35.


Strategisk vægtning mangler – kampfly vs. Luftforsvar mv.

Og så har vi endnu ikke diskuteret, om det overhovedet giver mening for Danmark med ”verdens bedste kampfly”, hvis de 70-102 mia. dyre fly kan ødelægges på landjorden efter 2 minutter med at raketangreb på deres flyvebase.


Forsvaret var uredeligt om F-35

Forsvaret var decideret uredelig i sin analyse af kampfly.

Teknologisk havde Forsvaret i udbudsmaterialet (jeg har set det!) bedt om at sammenligne overlevelses-evnerne på et F-35 til levering i 2025 og med levetid frem til ca. 2055 - over mod den militær-teknologi, Rusland havde ca. 2014. Som om et hastigt teknologi-felt aldrig udviklede sig. Det holder jo aldrig vand.

Ved Super Hornet havde Forsvaret bevidst bedt leverandøren Boeing om data på en 2-sædes version, selvom Forsvaret udmærket godt vidste, at den 1-sædes version er langt billigere i drift. Forsvaret havde også bevidst lagt 6.000 flyvetimer ved brug på hangarskib til grund for Super Hornet, selvom de udmærket godt vidste, at Super Hornet på land (i Australien) holder i 9.000 flyvetimer.

Forsvaret viser det sig også (Jyllandsposten i dag 16 november 2017), var uredelig om økonomien. Forsvaret tilbageholdt for Folketinget oplysninger om, at F-35 i praksis allerede ud fra sidste års sigt, og uden de nye tilkommende forsinkelser, ville blive mindst 10 mia. kroner dyrere end fremlagt.

Det hele må gå om.

Danmark behøver en hurtig udredning - hvor NYE øjne kommer på sagen.


Teknologi og Strategi - udredning behøves

Hele teknologien omkring kampfly, hvad der behøves, hvilke radar-teknologier som er på vej ind, strategisk om der også skal købes luftforsvarsmissiler osv. skal undersøges – hurtigt. Denne undersøgelse skal ske selvstændigt, dvs. i Danmark og Europa, uden færdige konklusioner leveret fra USA.


Jo – F-16 kan godt holde længere

De danske F-16 må sagtens kunne holde ét år mere, mens en hurtig teknologi-udredning gennemføres.


Tyskland og Danmark militært sammen

Tyskland er også ved at overveje nye kampfly. Tyskland har samme udfordring som Danmark mht. at bedømme den fremtidige udvikling i militær-teknologi.

Tyskland er Danmarks partner, og har langt flere ressourcer og viden til militær teknologi-analyse, end Danmark har.


Suspendér kontrakt-skrivning på F-35 – undersøg dog sagen

Hele forløbet omkring F-35 var uredeligt.

Økonomien holder ikke på F-35.

Hverken teknologien eller strategien holder sandsynligvis heller ikke.

Danmark bør med Tyskland gennemføre et haste-arbejde – revurdere militærteknologien – hele militær strategien - og kampfly-behovet.


Karsten Riise
Partner & Editor


CHANGE NEWS &
CHANGE MANAGEMENT

Thursday, November 9, 2017

Sverige køber Patriot luftforsvar for 10 mia.
9 november 2017

Sverige køber Patriot luftforsvar for 10 mia.

Af: Karsten Riise


Sveriges prioritering af 10 mia. kroner til anti-luft missiler demonstrerer, hvor svagt og ensidigt dansk forsvar opruster


Sverige har nu valgt Patriot som nær-luftforsvar.

https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article26507061.ab

Alle svenske forsvarsforligspartier står bag købet af én bataljon Patriot i konkurrence mod Samp/T. Det er det dyreste våbenkøb i Sverige næst-efter køb af nye kampfly (Gripen), dyrere end køb af anti-ubåds-materiel. Patriot blev blandt andet valgt, fordi det er gennemtestet og første bataljon kunne leveres allerede 2020.

Patriot er lastbilsmonteret, og rækkevidden angives til (kun) at være 70 km ud, og 23 km (70.000 fod) op. Ikke meget for et land der er 10x større end Danmark, og 1.600 km langt. Men det er formentlig især deres hovedstad, som svenskerne vil beskytte med én bataljon Patriot luftforsvar.

Investeringen for Sverige bare én eneste Patriot bataljon bliver 8-10 mia. danske kroner (10-12 mia. sv.kr.) for kommandocentral og affyringsrampe – dertil 20 mio. danske kroner (25 mio. sv.kr.) for hver raket. Sverige har (kun) to luftforsvars-bataljoner, denne struktur planlægger Sverige fortsat, men ordren på Patriot til 10 mia. kroner gælder i første omgang kun den ene bataljon Patriot i 2020. Et typisk punkt-forsvar, som ikke kan dække ret meget af Sveriges enorme territorium.

Nu har vi pris på, hvad det vil koste med dansk nær-luftforsvar mod russiske Iskander jord-til-jord missiler: To bataljoner Patriot til i alt over 20 mia. danske kroner, lige præcis nok til at dække to strategiske punkter: Hovedstaden med parlament, regering og lufthavn, samt Flyvevåbnets kampflybase i Jylland.

Selv med en sådan mega-investering i Patriot vil resten af Danmark forblive uforsvarbart mod russiske Iskander jord-til-jord missiler, som formentlig vil flyve under NATO’s kommende milliard-dyre missil-forsvar, som Danmark nu køber skibs-radarer til.

Sveriges prioritering af 10 mia. kroner til Patriot anti-luftskyts, demonstrerer hvor ensidigt og svagt Danmarks forsvar er med F-35 købet.


Hvis Danmark seriøst vil opruste mod Rusland, herunder fastholde illusionen om et luftvåben med F-35 kampflyet - så skal der ofres langt flere milliarder.


Karsten Riise
Partner & Editor


CHANGE NEWS &
CHANGE MANAGEMENT

Sunday, November 5, 2017

24-36 mia. ekstra til flere F-35
5 november 2017

Forsvarsforligspartier planlægger 24-36 mia. ekstra til flere F-35

Af: Karsten Riise


F-35 ikke egnet til at sikre dansk forsvar – utroværdig regering – ”planlagt” merforbrug af mange milliarder


Fly til vedligehold – ikke til kamp

Rigsrevisionen viser for enhver at se, i sin seneste rapport om F-35, at regnestykket omkring pilot-timer aldrig vil holde
(Rigsrevisionen 20171004, fig.4 s.15). Flyvevåbnet kommer med dé forfærdelige arbejdsbetingelser, der afdækkes af Rigsrevisionen, til at opleve masse-flugt af piloter til det civile. Beredskabet vil ikke kunne holdes - langt flere piloter skal ansættes - og uddannes.

Rigsrevisionen henviser ikke til den amerikanske rigsrevisors seneste rapport GAO-18-75 fra oktober 2017, om katastrofale problemer med at holde F-35 kampklar til forventede omkostninger. Alligevel peger Rigsrevisionen på de samme problemer som GAO: Omkostninger, vedligehold og rådighedsgrad. Rigsrevisionen kommer til lignende konklusioner som GAO i USA ud fra faktiske drifts-erfaringer med F-35 fra især Norge og Holland.


Sandsynligt 16%-33% - måske 75% færre flyvetimer

Der er således solid basis for at sige
(jf. Rigsrevisionen s.20):

Danmark får for et megabeløb på 66,1 mia kr. i F-35’s levetid (30 år) ikke 250 flyvetimer per kampfly, men snarere 210 timer/fly (Holland) eller kun 168 timer/fly (Norge) – dvs. 16%-33% færre flyvetimer end Forsvarsforligspartierne har forudsat. GAO i USA fastslår en kamprådighed på kun 1/4 af det planlagte mål - 75% under målet (!)


Utroværdig Forsvarsminister

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er utroværdig, når han udtaler, at USA kan fastholde de 250 flyvetimer per kampfly, som Forsvarsministeriet stadig lægger til grund. 

USA's nyeste rigsrevisionsrapport GAO-18-75 fra oktober 2017 beviser, at USAs første 250 enheder F-35 bruger næsten det dobbelte af den forventede tid i vedligeholdelses-cyklus
(GAO fig. 1), og at F-35’s kamprådighed (GAO fig. 2, midtersøjle) ligger langt-langt under det lovede: Kun ca. 15% af tiden er F-35 ”Full-Mission-Capable” (FMC), hvor målet var 60% - dvs. 3/4 under målet.

Hvad værre er: GAO forudser stadigvæk her i efteråret 2017, at F-35 række af uendelige problemer, der har plaget flyet med 10 års forsinkelse, ikke har udsigt til en løsning de næste år. Vi kan hverken stole på Forsvarsministeren og Forsvarsministeriets udtalelser i sagen F-35.

Endelig skal man pege på forlydender om, at de første F-35 i USA ikke kan opgraderes til nyeste standard i deres software, og derfor ikke kan godkendes til kamp. Fortsatte upgrades er vitale. Danmark risikerer simpelthen at stå med 27 ubrugelige F-35 kampfly, få år efter leveringen.


De 27 enheder F-35 ikke nok til sikring af basalt forsvar

Det samlede antal F-35 flyvetimer er i udgangspunktet planlagt til 183.554 timer over 30 år, 2020-2049
(Rigsrevisionen tab. 1 s.13). Når flyvetimerne med stats-garanti bliver mindst 16%-30% lavere end forudsat, så bliver de 183.554 timer altså reduceret med 30-55.000 timer.

Hvilke opgaver skal så stor en mængde manglende flyvetimer (30-55.000 timer) i givet fald tages fra?

Det er nemt at se
(Rigsrevisionen tab.1, s.13), at det første sted, man kan skære for at dække ”hullet” på 30-55.000 flyvetimer er ved stort set at fjerne alle Internationale Operationer, som er planlagt til 39.936 timer (over de 30 år).

Hvis manglen på flyvetimer bliver på 55.000 (og ikke ”kun” 30.000 timer), så er det ikke nok at sige nej til alle Internationale Operationer (ca. 40.000 timer), så skal der skæres 15.000 timer yderligere, og dét vil gå ud over territorial-forsvaret.

De sidste 15.000 manglende flyvetimer kan kun findes ved at skære i ”øvrige nationale opgaver”(planlagt til 11.544 timer) og reduktion i det vitale afvisningsberedskab (planlagt til 28.497 timer).


Hvad bliver ”løsningen”? Mange flere F-35!

Med al den Rusland-forskrækkelse, som hetzes for tiden, er det så sandsynligt, at Danmark skærer i Flyvevåbnets kerneopgaver til forsvar af landet? Nej. Forsvarsforligspartierne er også helt vilde med at bombe fjerne landsbyer og sprede terrorister i lande som Libyen - er det sandsynligt, at de vil opgive dén slags? Nej.

Så ”løsningen” på de manglende flyvetimer med 27 enheder F-35 bliver meget enkel: Forvent allerede nu køb af yderligere 33%-50% flere F-35. Vi taler altså om køb af 10-15 flere F-35 end ”forventet”.

Forsvarsforligspartiernes ordførerere véd, efter deres udtalelser at dømme, alle sammen udmærket, at F-35 drifts-oplysningerne ikke holder!


”Planlagt” overskridelse med mange milliarder

Forsvarsforligs-ordførerne har bare for længst truffet en urokkelig F-35 beslutning på et andet grundlag, end dét, som offentligheden kender:

USA har simpelthen sagt, at det SKAL være F-35. Sådan.

Naturligvis lover USA ”guld og grønne skove” som alle (inkl. USA selv) godt ved ikke holder. Dét er alt sammen skuespil. Tværtimod er det endda sådan, at jo mere F-35 fejler i USA, jo mere vil USA bruge diplomatisk magt for at fastholde eksportsalget. Når Danmark véd, at man ikke kan påregne flyvetimer nok til selv det basale forsvar med 27 enheder F-35, så har Forsvaret allerede nu forberedt sig på at ”efter-bestille” 5-10-15 enheder F-35 mere til levering efter 2020 – dét bliver en yderligere ekstra-regning for samfundet på 24-36 mia. kroner!

Så når Forsvarsforligspartierne køber 27 fly F-35 for 66 mia. kr. i 2017 – så Ups! kommer der lige en ”ekstra-bestilling” på yderligere 5 fly til ekstra 12 mia. kr. i 2018-2019, samt yderligere 5 fly i 2020-2021 – og hvis disse 10 fly til ekstra 24 mia. kr. ikke er nok, så om nødvendigt endnu 5 fly mere til 12 mia. kr. mere i 2022 oveni.

Vupti, i alt 15 fly til 36 mia.kr. i 2018-2022 oveni i de 66 mia. kr. = samlet regning på 102 mia.kr.

Sådan ser køreplanen ud.


F-35 – totalt spild af milliarder

For disse 66-102 mia. kroner – får Danmark så det bedste kampfly?

TVÆRTIMOD.

samtlige basale egenskaber – hastighed, højde, stige-evne, kraftreserver, rækkevidde, manøvredygtighed, rådighedsgrad, våbenbæring – ligger F-35 i bund. Både i forhold til andre NATO-fly, og i forhold til Ruslands nye PAK-FA kampfly.

Er F-35 ”usynligt” som påstået? Nej, ikke til dén tid, hvor det kommer i brug.

Det eneste F-35 har, som ingen andre fly har, er en computer, der ikke virker.

F-35 er amerikansk, og USA er ved at miste interesse for Europa - og F-35 og gavner ikke engang Danmark i EU’s strategiske satsning på forsvarsindustri.

Gør hvad som helst andet.

Levetidsforlæng F-16, køb Eurofighter, køb jord-til-luft raketter, supplér F-16 med 5 enheder F-35 bare for at ”have nogen” – gør alt andet, end dét, man er på vej til at gøre nu.


Slinger for milliarder i Danmarks Forsvar

Den planlagte ”uforudsete” overskridelse på 24-36 mia. kr. er naturligvis mest diskuteret i ”inderkredsen”, dvs. Forsvarsforligspartiernes ordførere.

Kampfly F-35 kommer til at koste Danmark op imod 102 mia kr. i særudgift.

Forsvaret er tilsyneladende heller ikke bange for at disponere penge, der ikke er bevilget endnu.
Således disponerede Forsvaret allerede i 2015 til nye køretøjer ”Piranha 5”, tilsyneladende ikke-endnu-bevilgede 4 mia. kroner, som først skal bevilges nu ud af Forsvarsoplæggets forslag dette efterår, om ekstra 12,8 mia. kr. frem til 2023 til Hæren og Flåden. Forsvaret har angiveligt også allerede tabt 1 mia. kr. i kurstab på den samlede køretøjs-ordre på ”kun” 5 mia. kr., så på F-35 ordrer til 66-102 mia. kan Forsvaret snart tabe 10-20 mia. kroner på dollar-kursen. Så ukontrollabelt ruller forsvars-milliarderne i det lille Danmark.

De i alt 102 mia. kroner til F-35 (og flere piloter) skal først skal dukke op som nogle ”hovsa” de næste år over senere valg-perioder. Til dén tid er nye MF’ere valgt, og alting glemt.

USA kræver aftalen om F-35 indgået her og NU, så hvem bryder sig om op imod et lille halvt hundrede milliarder ekstra til dén tid?


Karsten Riise
Partner & Editor


CHANGE NEWS &
CHANGE MANAGEMENT

Tuesday, December 13, 2016

Stealth på F-35 forældet allerede 2035
13 december 2016

Stealth på F-35 forældet allerede 2035

Af: Karsten Riise

US Air Force forventer, at 2035 radar-"usynlighed" på kampfly være forældet overfor en rimeligt moderne modstander som Rusland, Kina.

Helt tilbage i oktober 2012, udgav det amerikanske Air War College en rapport Air Domince Requiements. Heri forventer US Air Force, at allerede i 2035 vil "stealth" (radar-"usynlighed") på kampfly være forældet overfor en „rimeligt moderne“ modstander – for eksempel Rusland, Kina.

Danmark får (i bedste fald) leveret sine sidste F-35 i 2026 - og allerede 9 år senere er den dyrt betalte "stealth" værdiløs overfor Rusland med flere.

Hurtigt vil Danmark stå med et sløvt, langtsomt "kamp"-fly, som Folketinget har fået at vide, kan være på toppen i alt 30 år helt frem til omkring 2055.

Den amerikanske rapport fra US Air War College skriver på side 9:
"As software and processing technology continue to improve, bistatic radar systems could quickly render current stealth technology obsolete."

Ovenstående blev altså skrevet på US Air War College helt tilbage i 2012.

På folketingets høring 25 maj 2016 om F-35, vidnede amerikanske ekspert Dr. Gary Schaub meget positivt for F-35. Dr. Schaub er selv uddannet på US Air War College.

Dr. Schaub glemte på høringen her i 2016 at oplyse Folketinget om, at hans eget US Air War College allerede i 2012 mente, at F-35 ikke mere vil være "stealth" allerede i 2035.


Karsten Riise
Partner & Editor


CHANGE NEWS
CHANGE MANAGEMENT

Wednesday, October 12, 2016

Flyvevåben udslettes med ét slag
12 oktober 2016

Flyvevåben kan udslettes med ét slag

Af: Karsten Riise

Missiler får stadig større betydning. En analyse fra den amerikanske tænketank CSBA viste allerede i 2014, at Kina nu har missiler nok til at udslette næsten hele Taiwan's luftvåben på jorden, inden kampflyene når at lette.


At forklare konsekvenserne af denne udvikling for den danske offentlighed er vanskelig, før der er en konkret trussel i Europa.

… så jeg ventede tålmodigt på, at Rusland skulle gøre det samme som Kina - opbygge en flåde af missiler, der kan udslette hele Danmarks flyvevåben med ét slag.

Dét jeg ventede på skete så forleden:

Rusland opstiller nu i Kaliningrad sine Iskander missiler (forsiden på JP 11 okt. 2016). De russiske missiler er mobile, er ikke langt væk, og de behøver ikke atom-sprænghoveder, for russerne lærer af USA og har gjort deres missiler meget nøjagtige. Missilerne er svære at ramme på jorden før de starter, for de kører på lastbiler. Russiske missiler kan snart angribe hvert et punkt i hele Danmark indenfor få minutter - kongehuset, Christiansborg, lufthavne, hele molevitten. Så hurtigt kan danske kampfly ikke nå at lette - og kampfly kan heller ikke afværge landbaserede missiler, der er sendt afsted.

Sådan ser luftkrig ud allerede idag - og det bliver kun dyrere i fremtiden.

Dét betyder, at Danmark, fremover bliver nødt til at udstationere sine kampfly spredt - men dét er ikke Danmarks plan. Med købet af F-35 får Danmark råd til så lille antal kampfly - måske endda under 20, at de nødvendigvis må samles på ét sted, hvor de derefter kan rammes og udslettes med ét slag. Og Danmark får ingen milliarder til overs på forsvarsbudgettet de næste mange år.

Der findes én løsning: Løsningen er, at Danmark investerer i et missilforsvar, som feks. det amerikanske THAAD eller Patriot. Men når Danmark har brugt skatte-milliarder på køb af F-35, så har Danmark ikke råd til også at købe et milliard-dyrt missilforsvar, der kan beskytte de dyre kampfly mod at blive udslettet på én gang. Missilforsvar er også politisk ømtåleligt.

Dermed er Danmarks nye kampfly faktisk værdiløse til forsvar - allerede før de er købt.


Karsten Riise
Partner & Editor

CHANGE NEWS &
CHANGE MANAGEMENT

Monday, June 13, 2016

Kampfly valgt mod gammel teknologi
13 juni 2016

Danmark vælger Kampfly 35 år frem
– ud fra Russisk teknologi anno 2014


Af: Karsten Riise

Kampfly kontoret har i de ”skarpeste” evalueringer af Kampflys overlevelse blot taget udgangspunkt i Russisk teknologi anno 2014.


 Dét fremgår af den ”Request for Binding Information” (RBI) som Danmark udsendte til leverandørerne samme år.

Allerede ½ år efter RBI’en havde Rusland igen opgraderet sit luftforsvar, og Rusland er ved at opgradere elektronikken i sine kampfly. De ”nye” danske kampfly skal leveres pået tidspunkt, hvor Rusland og Kina målrettet har udviklet teknologi til at ramme den ”usynlige” men langsomme F-35.


Forsvaret har til valg af kampfly 35 år frem ikke baseret sig på fremskrivning af de teknologiske trusler !

Så dumme kan de ikke være Forsvarsministeriet, at de ikke forstår behovet for strategisk fremskrivning for en 35 årig beslutning.

Karsten Riise
Partner & Editor


CHANGE NEWS
CHANGE MANAGEMENT